REGIONÁLNY FARMÁRSKY TRH

02.04.2013


REGIONÁLNY FARMÁRSKY TRH
- "Otvárenie Bánoša" 

Vidiecky parlament banskobystrického kraja v spolupráci so Strednou odbornou školu Pod Bánošom v B. Bystrica pozýva všetkých záujemcov, farmárov, predajcov a vystavovateľov na Regionálny farmársky trh, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2013 areál SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica. Súčasťou trhov bude v Slow Food zóne ochutnávka tradičných jedál z rôznych regiónov kraja Záujemcovia o prezentáciu svojich špecialít, produktov, remeselných výrobkov, či iných tradičných aktivít môžu poslať vyplnenú Záväznú prihlášku – NÁVRATKU najneskôr do 11.4.2013 na emailovú adresu: rusnakbb@mail.t-com.sk 

Uvítali by sme ak by ste spolu s návratkou nám zaslali aj tradičné miestne recepty z jahňaciny a baraniny.


Ing. arch. Peter Rusnák

regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj

OZ Vidiecky parlament Banskobystrického kraja

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

048/417 34 50, 0905 434 102

rusnakbb@mail.t-com.sk 

bbvipa@mail.t-com.sk 

www.bbvipa.webnode.sk