Rozvojová stratégia

03.11.2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2020-2028

Výpis z uznesenia členskej schôdze Združenia obcí Mikroregiónu pri Slanej