Rumince

03.11.2023

Základné údaje:

Kód obce: 515493
IČO: 00590746
DIČ: 2021132685

Počet obyvateľov: 426

Rozloha: 1205 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266 (1258)

Štatutárny zástupca
Jozef Hibler, starostka

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Rumince
Rumince 111, 980 50 Včelince
Telefón: 047 5594 250
Mobil:
Fax: 047 5594 250
E-mail: obecrumince@centrum.sk
Web: www.gemernet.sk/rumince

Úradné hodiny
Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Streda: 7:30-12:00 12:30-15:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: 7:30-12:00 12:30-15:30

História

Na území dnešnej obce Rumince bolo hallštattské sídlisko. Obec so 416 obyvateľmi sa spomína od roku 1266 ako Runya, Runa, od roku 1323 sa dedina spomína ako Runwa, od roku 1340 ako Nogrona, z roku 1384 ako Kysrunya alias Kyshanwa, Nogrunya, Kysronua alias Kyshanua, z roku 1786 ako Runyo, z roku 1808 Rumnice, z roku 1920 ako Rumince, Rumnice, Runica, v roku 1927 ako Rumince, maďarsky Runya.

V roku 1340 sa delila na Malé a Veľké Rumince. V 14.storočí sa spoločnosť v dedine skladala z dvoch vrstiev, a to zo sedliakov a želiarov. Sedliakov bolo 23 rodín a rodín želiarov bolo 47.

Obec patrila od roku 1427 Soldosovcom, ktorí tu postavili štyri kúrie. V roku 1566 obsadili územie Turci. Počas tureckého obliehania je dedina zničená. Po odchode Turkov sa rodina Soldosovcov snažila priviesť nové rodiny do dediny a tak ju osídliť. Od 18. storočia viacerým zemepánom. V roku 1773 žilo v obci 19 sedliakov a 4 želiari, v roku 1828 mala 85 domov a 599 obyvateľov. V roku 1858 dedinu zničil veľký požiar. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, už začiatkom 16 storočia su tu pestovalo hrozno, ovocie a rozvíjal sa chov dobytka.. Za I. ČSR bola roľníckou obcou. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. Po druhej svetovej vojne dediny pripadla Československu, a dedinu premenovali na Rumince. Presídlili sem Slovákov z ostatných krajín, z Rumunska, Maďarska, Ukrajiny. Soldosovské panstvo bolo skonfiškované. V tomto období sa zakladá Štátny majetok (na bývalých pozemkoch Soldosovcov) a JRD na ostatných pozemkoch.

Súčasnosť

Rumince ležia uprostred Rimavskej kotliny v údolí rieky Slaná. Obec usedí s obcami Chanava na juhovýchode a s Včelincami na severe.

Okolie dediny tvoria lúky pastviny, orná pôda, lesy, kroviny. Patrí medzi najstaršie dediny v okolí, čo potvrdzujú aj staré písomné zmienky. Aj z historických zmienok je zrejmé, že dedina bola vždy osídlená. Prvé zmienky o obci sú z roku 1258. Od roku 1323 sa dedina spomína ako "RUNWA "

Zo štyroch kúrií sa v obci zachovala iba jedna, ktorá je v súčasnosti v dezolátnom stave.

Obec sa dnes pýši novými upravenými miestnymi komunikáciami a pekne udržiavanými verejnými priestormi. Aktívne tu pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Rumince, tanečný krúžok Nezábudka a divadelný krúžok

Zaujímavosti

 • na mieste pôvodného kostola z 13.storočia je vybudovaný reformačný gotický kostol z 15.storočia, niekoľko krát prestavaný v 19., 18. a 19. storočí
 • neskorobaroková kúria z polovice 18. storočia, prestavaný v polovici 20. storočia
 • súkromná galéria
 • Vybavenosť obce

 • obecný úrad
 • kultúrny dom
 • verejná knižnica
 • materská škola
 • dom smútku
 • novovybudovaný park – oddychová zóna
 • 2 predajne potravín
 • futbalové ihrisko
 • ubytovacie zariadenie v priestoroch OcÚ
 • zastávka autobusu
 • Pamiatky

  Gotický kostol reformovanje cirkvy z 15.storočia ja najstaršou pamiatkou v obci. Prestavaný bol v 19. storočí, pričom sa zachovala historizujúca fasáda.

  V obci sa nachádza aj neskorobaroková zemianska kúria z polovice 18.storočia, ktorá je však vo veľmi zlom stave.