Šanca pre váš región 2012

13.03.2012

V roku 2012 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. už 8. ročník úspešného grantového programu Šanca pre váš región.

Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov.

Formou menších grantov chce program podporovať predovšetkým iniciatívy neformálnych skupín občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Snahou programu je podporovať aktívnu spoluprácu občanov, mimovládnych organizácií a samospráv, a tak prispievať k rozvoju regiónov.

Program podporí inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré odrážajú potreby miestnej komunity, podporujú aktívnych občanova sú realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Aj v tomto roku budú v programe podporené projekty zamerané na rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov...

O podporu v programe sa môžu uchádzať:

  • Neformálne skupiny aktívnych občanov
  • Mimovládne organizácie
  • Kultúrne inštitúcie

Rozpočet programu: 100 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt: 3 000 eurDôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí: 17.4.2012
Zverejnenie výsledkov: 31.5.2012
Realizácia: jún - október 2012
Zdroj: Nadácia Orange