Seminár o projektoch VSP

12.10.2012

Investície v regiónoch a rozvoj verejných služieb

Národná agentúra pre rozvoj MSP v spolupráci s Asociáciou pre podporu PPP projektov si Vás dovoľujú pozvať na BEZPLATNÝ odborný seminár o možnostiach, ktoré Vám prinášajú projekty verejno-súkromného partnerstva

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov ako aj zástupcov verejnej správy. Hlavnou témou bude poskytnutie návodu pre podnikateľov a samosprávy ako sa zapájať a realizovať projekty verejno-súkromného partnerstva.

Termín: 18. október 2012

Miesto: Banská Bystrica

Čas: od 08:30 hod do 14:00 hod

Zdroj: NARMSP