Separovanie odpadu a samospráv

16.12.2012

Špeciálny EurActiv report, obsahuje články, rozhovory aj analýzu mapujúce pokrok v otázke separovania, recyklácie a zhodnocovania odpadov na Slovensku, predovšetkým vo vzťahu k samosprávam. 

Stiahnite si bezplatne: https://euractiv.sk/fileadmin/images/EurActiv_Special_Report_Separovanie_a_samosprava_2012.pdf 

Zdroj: EurActiv