Faktúry

24.10.2023

Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Vláda Slovenskej republiky nariadením č. 118/2011 ustanovila, že povinná osoba nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez DPH.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z