Uzávierka programu Mládež v akcii

26.07.2013

Program Mládež v akcii má najbližšiu uzávierku: 1. októbra 2013 

1. Podrobnosti o Programe si môžete prečítať v základných dokumentoch: Sprievodcovi programom Mládež v akcii a v Prioritách programu 

2. Pred prípravou projektu a podaním žiadosti odporúčame si preštudovať postup Krok za krokom 

3. Žiadosti sa podávajú elektronicky a poštou podľa pokynov v Manuáli 

4. Formuláre platné pre rok 2013 nájdete TU 

5. Pre rok 2013 môžete požadovať podporu na vybrané Akcie 1, 2, 3, 4 a 5 

Akcia 1 - Mládež pre Európu1.1. Mládežnícke výmeny1.2. Mládežnícke iniciatívy1.3. Projekty mládežníckej demokracie 

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba (EDS) 

Akcia 3 – Mládež vo svete3.1. Spolupráca so susednými krajinami EÚ 

Akcia 4: Podporné systémy mládeže 4.3. Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce s mládežou a mládežníckych organizácií 

Akcia 5: Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku podporuje spoločnú spoluprácu, semináre a štruktúrovaný dialóg Kompletné informácie nájdete na stránkach www.iuventa.sk  

Zdroj: IUVENTA