Vidiecke partnerstvo – nová energia v BB regióne

05.05.2015

V utorok 28.4.2015 sa konala v Starom hostinci vo Svätom Antone Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja. Zúčastnilo sa jej 25 z 37 členov. Rozhodla o zmene stanov a názvu občianskeho združenia na Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja – v skratke ViP BB, schválila novú koncepciu združenia a 5 hlavných projektov na rok 2015:

1. Udržanie a rozšírenie regionálneho značenia produktov a služieb
2. Regionálny produkt vidieka banskobystrického kraja
3. Farmárske trhy na podporu predaja miestnych produktov
4. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka
5. Združený odborný a občiansky monitor (ZOOM) BBSK

Pre každý projekt bol určený hlavný koordinátor a predseda ViP BB bol poverený dojednať stretnutie miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja najneskôr do konca mája 2015.