Vyhotovenie označenia autobusových zastávok v Mikroregióne pri Slanej II. etapa

04.10.2017

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej v roku 2016 získal dotáciu na vyhotovenia označenia autobusových zastávok na území Mikroregiónu. V prvom kole sa nepodarilo vyhotoviť potrebné množstvo označenia autobusových zastávok, preto sme sa rozhodli, že aj v roku 2017 podáme projekt ešte raz. Úrad BBSK sa rozhodol náš porojekt aj tento rok finančne podporiť a získali sme 200 eur na vyhotovenie chýbajúcich tabúľ.

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnému kraju za finančnú podporu.