Vyhotovenie označenia autobusových zastávok v Mikroregióne pri Slanej

14.12.2016

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej v roku 2016 získal dotáciu na vyhotovenia označenia autobusových zastávok na území Mikroregiónu. Autobusové označenia obsahujú Logo združenia, officiálne označenie BBSK a samotné označenie obce kďe sú umiestnené. Tabuľe sú vyhotovené v rozmere 138cm x 41cm.