Výzva - Dedičstvo regiónov

20.08.2012

DEDIČSTVO REGIÓNOV 2012

Počuli ste od starých rodičov o tom, ako kedysi chodil kočovný cirkus alebo ako na jarmoku hralo bábkové divadlo a tešili sa na neho celý rok? Pôsobíte v miestnom umeleckom súbore? Hrávali vo vašej obci ochotníci? NEVÁHAJTE A ZNOVU OŽIVTE TRADÍCIE VÁŠHO REGIÓNU.V grantovom programe Dedičstvo regiónov podporíme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií. Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme,
že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu "Obnovme si svoj dom", chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska. Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov. V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou)formou. Nadácia SPP prerozdelí v programe 100 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €. 

Projekty sa podávajú prostredníctvom online formuláru do 28.9.2012 do 12:00 hod. 

Prílohy sa predkladajú naskenované prostredníctvom formulára. 

Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu Ivana Brezinská, telefonicky 0917 125 810 alebo emailom ivana@nadaciaspp.sk 

Zdroj: Centrum pre filantropiu