Výzva na predkladanie žiadostí

02.08.2012

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tvorby projektovej dokumentácie a strategických dokumentov miest a obcí 

Organizácie People in Need – Slovenská republika, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Kultúrne Združenie Rómov Slovenska vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tvorby projektovej dokumentácie a strategických dokumentov obcí, ktoré majú priamy dopad na sociálnu integráciu vylúčených rómskych lokalít. Výzva je vyhlásená v rámci projektu "My s Rómami, Rómovia medzi nami: bezplatné poradenstvo a príprava projektov pre obce", podporenom Inštitútom otvorenej spoločnosti (Open Society Institute/OSI) v rámci iniciatívy Maximálne čerpanie európskych fondov pre Rómov. Zámerom projektu, ktorý v roku 2012 realizujú na Slovensku vyššie uvedené organizácie, je podpora inklúzie marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom pomoci obciam pri získavaní finančnej podpory a pomoci z fondov Európskej únie a efektívnej realizácií projektov. 

Zdroj: www.governance.sk