Výzva PPA na Prípravnú podporu CLLD

29.05.2015

Poľnohospodárska platobná agentúra vyhlásila 28.5.2015 výzvu na Prípravnú podporu CLLD Opatrenie 19.1. PRV 2014-2020

https://www.apa.sk/index.php?navID=516