Výzva v Blokovom grante pre MVO

04.10.2012

1.10.2012 bola zverejnená 2. Výzva v Blokovom grante pre MVO Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

Výzva je zverejnená na stránke https://www.bgsfm.sk/blokovy-grant-pre-mvo/vyzvy-mvo.html 
V priebehu októbra bude zverejnená aj 2. výzva Blokového grantu pre podporu partnerstiev. Program nie je určený iba pre mimovládne organizácie ale podmienkou je partnerská organizácia zo Švajčiarska. 

 Zdroj: https://www.bgsfm.sk/