Výzva Veľvyslanectva USA

13.02.2012

Veľvyslanectvo USA vyhlasuje výzvu Granty pre neziskové organizácie na rok 2012.

Grantový program podporuje projekty a aktivity zamerané na nasledujúce oblasti:

  • Konštruktívna globálna angažovanosť v presadzovaní stability a bezpečnosti;
  • Právny štát a zodpovednosť vlády;
  • Vzdelávanie, začleňovanie a integrácia;
  • Ekonomická prosperita a energetická bezpečnosť;
  • Ochrana životného prostredia.

Spolufinancovanie vo výške minimálne 10% celkových nákladov

Maximálna výška podpory: do 10.000 USD

Doba realizácie: 12 mesiacov

Uzávierka prijímania online žiadostí v anglickom jazyku je 17.februára 2012

Kontakt:

Sekcia pre styk s verejnosťou

Tel: 02 5922 3195

Zdroj: US embassy